Lage bewustwording van antibioticagebruik

Europese consumenten zijn amper op de hoogte van het gebruik van antibiotica en antimicrobiële resistentie in de veehouderij. De kennis over het effect dat ze op mensen hebben is ook amper gekend. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van GfK en consultant ICF. Zeker over het gebruik van antibiotica in de veeteelt was de kennis onvoldoende. Het gebrek aan kennis inzake resistentie voor antibiotica wordt ook gereflecteerd door een geringe mate van bewustzijn over antibiotica in het algemeen. De respondenten wisten dat resistentie voor antibiotica een kwestie is die aandacht verdient, maar ze waren zich er niet van bewust dat resistentie een belangrijke bekommernis is in de landbouw. Daarenboven waren sommige respondenten enigszins in de war over hoe bacteriën die resistent zijn voor antibiotica kunnen worden overgedragen van dieren op mensen, leggen de onderzoekers uit.