ILVO faciliteert objectieve evaluatie varkensgenetica

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zal voortaan de testwerking voor eindberen in de Vlaamse varkenshouderij coördineren. Dat hebben ABS, Boerenbond, de Federatie Belgisch Vlees (FEBEV) en de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) vastgelegd in een interprofessioneel akkoord. Deze testwerking moet zeugen- en varkensvleeshouders toelaten een objectieve evaluatie te maken van de genetica die het best wordt ingezet op hun bedrijf op basis van de nakomelingenprestaties van de geteste eindberen.

Bron: VILT