Exportmarkten verwachten uniform varkensvlees

Wat de Belgische eindconsument onder kwaliteit van varkensvlees verstaat, verschilt van wat overzeese exportmarkten als kwaliteit percipiëren. Uniformiteit blijkt op die markten belangrijker dan de smaak of het productieproces van varkensvlees.Joris Coenen van het Belgian Meat Office van VLAM wees tijdens een seminarie van VPOV op de West-Vlaamse landbouwbeurs Agro-Expoop dat ruim twee derde van het varkensvlees dat in ons land geproduceerd wordt, zijn weg vindt naar het buitenland. Van het uitgevoerde vlees blijft 88 procent binnen de Europese Unie, slechts 12 procent vindt buiten de Europese grenzen zijn afzet. “België is een duidelijk exporterend land. In de rest van de wereld heeft enkel Canada een gelijkaardig profiel”, weet Coenen. Opvallend is ook dat ons land steeds meer karkassen uitvoert in plaats van deelstukken. “Dat laat veel minder mogelijkheden om te differentiëren”, weet Coenen.