Dinsdag 6 maart 2018: sluiting van het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis VEVIBA in Bastenaken

Als gevolg van een onderzoek dat oorspronkelijk werd gevoerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van de provincie Luxemburg en de vaststellingen die in dit verband door het FAVV werden gedaan, heeft het FAVV aan de onderzoeksrechter op 6 maart de toestemming gevraagd en gekregen om de erkenning van 2 eenheden van VEVIBA onmiddellijk in te trekken. Het gaat om het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis voor de opslag van producten. De erkenning van het slachthuis in Bastenaken werd behouden. In het huidige stadium van het onderzoek werden 2 producten geïdentificeerd die een mogelijk risico vormen voor de consumenten. Deze producten worden momenteel in België uit de handel genomen en aan de distributiebedrijven werd gevraagd om indien nodig producten terug te roepen van bij de consument.