CE Delft: 'De echte prijs van vlees ligt 26% tot 53% hoger' l

In Nederland wordt vlees in grote hoeveelheden geproduceerd en tegen een lage prijs verkocht. Een aantal kosten die gepaard gaan met vleesproductie, zoals kosten voor milieu, gezondheidsschade en natuur, zijn niet bij de prijs van een stukje vlees inbegrepen. Natuur & Milieu heeft CE Delft gevraagd om de echte kosten voor een kilo vlees, uitgesplitst naar een kilo kip, varken of rund, te berekenen. De prijs inclusief deze kosten zou 26% tot 53% hoger zijn.


De ‘echte prijs’ is de prijs die in de consumentenmarkt voor vlees betaald zou moeten worden als alle maatschappelijke kosten in de prijs van vlees verwerkt zouden zijn. De echte prijs van vlees bestaat uit de productiekosten plus alle kosten die níet door de consument van vlees worden gedragen, zoals klimaatverandering, milieuvervuiling en ontvangen subsidies. CE Delft berekent dat de maatschappelijke schade door de consumptie van vlees door Nederlandse consumenten oploopt tot 4,5 miljard euro per jaar. De grootste schade wordt veroorzaakt aan het milieu. Het gaat dan met name om uitstoot van ammoniak, waardoor de kwaliteit van bodem, water en lucht verslechtert. De tweede grote schadepost is die aan het klimaat. De veehouderij is verantwoordelijk voor 11% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

De onderzoekers stellen vast dat de prijs voor een kilo varken, kip of rund een stuk hoger zou zijn als alle maatschappelijke kosten en baten worden meegerekend. Varkensvlees 53% duurder moeten zijn om alle maatschappelijke schade te kunnen vergoeden. Rundvlees zou gemiddeld 45% duurder moeten zijn. Daarbij veroorzaken vleeskoeien méér en vlees van afgedankte melkkoeien minder maatschappelijke kosten dan het gemiddelde van 45%. Voor kippenvlees geldt dat de prijs gemiddeld 26% hoger zou moeten zijn dan de huidige, gemiddelde winkelprijs.

Zie voor meer informatie het rapport De echte prijs van vlees op de website van CE Delft.

bron: CE Delft / Natuur & Milieu, 14/04/18